1179/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978) 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 719/2004, som följer:

3 §

Om inte annat föreskrivs någon annanstans, skall källskatt betalas på dividend, fondandel som en personalfond betalar och överskott som en personalfond delar ut till sina medlemmar, ränta och royalty samt på lön, pension och annan betalning för vilken förskottsinnehållning skall verkställas enligt lagen om förskottsuppbörd. Källskatt skall även tas ut på förtäckt dividend som avses i 29 § i lagen om beskattningsförfarande och på sådan förtäckt vinstöverföring till förmån för delägare som avses i 31 § i nämnda lag. Källskatt skall även betalas på ersättning genom personlig verksamhet av artist eller sportutövare, oberoende av om ersättningen skall anses som lön eller om den betalas till artisten eller sportutövaren själv eller till någon annan. Utan hinder av vad som på annat ställe i skattelagstiftningen bestäms om skatteplikt för dividendinkomster, skall källskatt betalas på det sammanlagda beloppet av dividenden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagen tillämpas första gången på inkomst som erhållits den 1 januari 2005 eller senare.

RP 210/2004
FiUB 34/2004
RSv 199/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.