1164/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/1992) 3 § 1 mom. som följer:

3 §
Fastigheter som är helt eller delvis befriade från skatt

Fastighetsskatt skall inte betalas

1) för skog eller jordbruksjord,

2) för ödekyrkor, slott, fästningar eller kloster,

3) för byggnader eller konstruktioner som används för övervakning av Finlands territorium eller för andra fastigheter till den del de används för försvarsmaktens behov som fästningsverk, militär-, flyg- eller flottbas, forsknings- eller försöksanstalt, förråd eller depå,

4) för vattenområden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna lag tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2005.

RP 213/2004
FiUB 30/2004
RSv 189/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.