1141/2004

Given i Helsingfors den 15 december 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för prestationer som forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi tillhandahåller

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsbelagd offentligrättslig prestation

Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi uppbär i enlighet med 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) för ATP -intyg för livsmedelstransportmateriel en fast avgift som fastställs enligt självkostnadsvärde. Intygets pris är 91 euro.

2 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda övriga prestationer, som forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi prissätter enligt företagsekonomiska grunder, är:

1) beställda forskningsuppgifter och beställt forskningsmaterial,

2) analystjänster,

3) provnings-, testnings- och inspektionstjänster,

4) elitplantproduktion,

5) hästsjukhus,

6) reproduktionstjänster gällande husdjur,

7) försäljning av publikationer och informationsförmedling,

8) utbildning och kurser,

9) sakkunnig- och rådgivningstjänster,

10) försäljning av virke,

11) tjänster i anslutning till fastighetsskötsel samt övriga reparations- och underhållstjänster som hänför sig till lokaler och områden,

12) odlingstjänster,

13) andra beställda specialtjänster och prestationer.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till och med den 31 december 2007.

Avgifter enligt denna förordning uppbärs för prestationer som har beställts under förordningens giltighetstid.

Helsingfors den 15 december 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Katri Nuotio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.