1136/2004

Utfärdat i Helsingfors den 16 december 2004

Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur

Skattestyrelsen har med stöd av 21 § förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/1992) förordnat, att följande grunder skall iakttagas vid fastställandet av det gängse värdet för husdjur:

1 §

Såsom gängse värdet av husdjur anses följande medelvärden per djur:

Hästar av finsk ras
1―2 år gamla 350,00 €
3―4 år gamla 490,00 €
5―14 år gamla 600,00 €
över 14 år gamla 570,00 €
Varmblodiga sporthästar
1―2 år gamla 430,00 €
3―4 år gamla 620,00 €
5―10 år gamla 700,00 €
över 10 år gamla 590,00 €
Ponnyer 270,00 €
Nötdjur
Tjurar, över 2 år gamla 520,00 €
Ungtjurar, 1―2 år gamla 385,00 €
Kor 340,00 €
Kvigor, 1―2 år gamla 235,00 €
Kalvar, under 1 år gamla 93,00 €
Svin
Galtar 200,00 €
Suggor, över 8 månader gamla 160,00 €
Svin, 6―8 månader gamla 110,00 €
Gödsvin, 3―6 månader gamla 70,00 €
Gödsvin, 2―3 månader gamla 40,00 €
Grisar, under 2 månader gamla 20,00 €
Får
Fårhonor, över 1 år gamla 35,00 €
Andra får 30,00 €
Getter
Gethonor, över 1 år gamla 25,00 €
Andra getter 20,00 €
Renar
Över 1 år gamla 170,00 €
Under 1 år gamla 70,00 €
Fjäderfä
Värphönor, över 6 månader gamla 1,20 €
Värphönor, under 6 månader gamla 1,70 €
Hönor, som uppföds till slaktdjur 0,65 €
2 §

Djur som är värdefullare än medelgoda djur värderas till värden som är högre än i detta beslut nämnda.

3 §

De husdjur som inte nämns i detta beslut, värderas till det sannolika överlåtelsepriset.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas vid förmögenhetsbeskattningen för år 2004.

Helsingfors den 16 december 2004

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Kari Pilhjerta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.