1114/2004

Givet i Åbo den 12 november 2004

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 15 kap. 9 § 4 mom., sådant det lyder i beslut 898/1997, som följer:

15 kap.

Församlingens ekonomi

9 §

En församling som på det sätt som avses i bokföringslagen har bestämmanderätt i någon annan bokföringsskyldig skall upprätta och i sitt bokslut ta in en koncernbalansräkning jämte bilagor, om de villkor för skyldigheten att upprätta en koncernbalansräkning som föreskrivs i bokföringslagen uppfylls. När balansräkningen upprättas skall bokföringslagen iakttas i tillämpliga delar.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2005.

Åbo den 12 november 2004

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.