1107/2004

Given i Helsingfors den 8 december 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionskassans grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 20 december 2001 om arbetspensionskassans grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (1405/2001) 4 punkten i bilaga 2 sådan den lyder i förordning 1010/2003, som följer:Denna förordning träder i kraft den 31 december 2004 och den tillämpas första gången vid fördelningen av de kostnader som hänför sig till år 2004.

Helsingfors den 8 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilaga 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.