1104/2004

Given i Helsingfors den 9 december 2004

Statsrådets förordning om det bolag som avses i lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning av handels- och industriministeriet föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. i lagen av den 20 december 1996 om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1136/1996), sådant det lyder i lag 1100/1999:

1 §

Det i lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1136/1996) avsedda bolaget är statens specialfinansieringsbolag Finlands Exportkredit Ab, som fortsätter Fide Ab:s verksamhet och som har bildats för ränteutjämningsverksamhet som gäller offentligt understödda export- och fartygskrediter.

2 §

Denna förordning träder i kraft den dag då ränteutjämningsbolaget Fide Ab:s fusion med Finlands Exportkredit Ab har registrerats i handelsregistret.

Helsingfors den 9 december 2004.

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Industrirådet
Eeva-Liisa Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.