1073/2004

Given i Helsingfors den 2 december 2004

Statsrådets förordning om Finlands ekonomiska zon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 26 november 2004 om Finlands ekonomiska zon (1058/2004):

1 §

Begynnelsepunkten för Finlands ekonomiska zons yttre gräns är rikssjögränsens södra ändpunkt i östra Finska viken (boj 16), varifrån den ekonomiska zonens yttre gräns riktar sig mot väster och mot sydväst och går via följande punkter vilkas latituder och longituder är angivna i koordinatsystemet WGS84 och som förenas med räta linjer (loksodromer):

Nr Nordlig bredd Ostlig längd
1 60°10.296' 27°10.866'
2 60°10.296' 26°57.466'
3 60°10.096' 26°54.466'
4 60° 8.495' 26°47.466'
5 60° 6.495' 26°37.966'
6 60° 6.095' 26°32.166'
7 59°59.695' 26°20.366'

Från punkt 7 går den ekonomiska zonens yttre gräns mot väster och mot sydväst på Finska viken och norra Östersjön via följande punkter vilkas latituder och longituder är angivna i koordinatsystemet WGS84 och som förenas med räta linjer (geodetiska linjer):

Nr Nordlig bredd Ostlig längd
8 59°59.678' 26°20.147'
9 59°59.095' 26°12.666'
10 59°58.095' 26° 7.966'
11 59°51.694' 25°58.067'
12 59°52.594' 25°27.566'
13 59°53.294' 25°10.166'
14 59°52.093' 24°57.166'
15 59°50.493' 24°49.266'
16 59°44.193' 24°24.367'
17 59°37.092' 23°54.367'
18 59°31.591' 23°29.667'
19 59°31.691' 23° 9.567'
20 59°24.891' 22°45.068'
21 59°22.790' 22° 9.868'
22 59°18.689' 21°46.568'
23 59°11.489' 21°11.168'
24 58°50.670' 20°28.888

Från punkt 24 går den ekonomiska zonens yttre gräns mot nordväst på norra Östersjön och Ålands hav via följande punkter vilkas latituder och longituder är angivna i koordinatsystemet WGS84 och som förenas med räta linjer (geodetiska linjer):

Nr Nordlig bredd Ostlig längd
25 58°51.776' 20°28.276'
26 59°26.701' 20° 9.200'
27 59°47.501' 19°39.497'
28 60°11.501' 19° 4.992'
29 60°14.115' 19° 6.162'

Punkt 29 är rikssjögränsens södra ändpunkt söder om Märket.

I Bottniska viken norr om Märket från rikssjögränsens norra ändpunkt går den ekonomiska zonens yttre gräns mot norr och vidare mot nordost via följande punkter vilkas latituder och longituder är angivna i Finlands nationella koordinatsystem (KKJ) och som förenas med räta linjer:

Nr Nordlig bredd Ostlig längd
30 60°40.7' 19°14.1'
31 62°42.0' 19°31.5'
32 63°20.0' 20°24.0'
33 63°29.1' 20°41.8'
34 63°31.3' 20°56.4'
35 63°40.0' 21°30.0'
36 65°30.9' 24° 8.2'

Från punkt 36 går den ekonomiska zonens yttre gräns mot nord-nordost och upphör vid rikssjögränsens södra ändpunkt söder om Torneå.

2 §

Av ansökan om statsrådets samtycke enligt 6 och 7 § lagen om Finlands ekonomiska zon skall framgå:

1) sökandens namn eller om det finns flera sökande, namnen eller firman, hemkommunen eller hemvisten och medborgarskapet på var och en,

2) fullständiga uppgifter om verksamhetens beskaffenhet och syfte,

3) fullständiga uppgifter om den teknik och det tillvägagångssätt som kommer att användas,

4) de exakta geografiska områden där verksamheten kommer att bedrivas, och

5) uppgifter om när verksamheten inleds och hur länge den pågår.

Ansökan skall lämnas in till handels- och industriministeriet minst sex månader före den planerade tidpunkten för inledandet av verksamheten.

3 §

Av anmälan enligt 8 § 1 mom. lagen om Finlands ekonomiska zon skall framgå:

1) namnet på den som kommer att bedriva forskningen eller, om dessa är flera, namnet eller firman, hemkommunen eller hemvisten och medborgarskapet på var och en,

2) institutionen som verkställer forskningen, institutionens chef och personen som kommer att leda forskningen,

3) fullständiga uppgifter om forskningens beskaffenhet och syfte,

4) fullständiga uppgifter om den teknik och det tillvägagångssätt som kommer att användas, inbegripet fartygets namn, tonnage, typ och klass samt en redovisning av forskningsutrustningen,

5) de exakta geografiska områden där forskningen kommer att bedrivas,

6) den planerade tidpunkten för forskningsfartygens ankomst och slutliga avgång eller utplacering av utrustning och avlägsnande därav, samt

7) en redovisning av i vilken utsträckning finska forskningsanstalter bör kunna delta eller vara representerade i forskningen.

Anmälan skall lämnas in till handels- och industriministeriet minst sex månader före den planerade tidpunkten för inledandet av forskningsprojektet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005.

Helsingfors den 2 december 2004

Utrikesministerns ställföreträdare, Statsminister
Matti Vanhanen

Ambassadsråd
Marja Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.