1059/2004

Given i Helsingfors den 26 november 2004

Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 10 juni 1994 om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) en ny 4 a § som följer:

4 a §
Finlands ekonomiska zon

Denna lag tillämpas också i Finlands ekonomiska zon, om vilken bestäms i 1 § i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004).


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2005.

RP 53/2004
UtUB 11/2004
RSv 126/2004

Helsingfors den 26 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.