1044/2004

Given i Helsingfors den 2 december 2004

Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om påskrifter på livsmedelsförpackningar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 10 maj 1991 om påskrifter på livsmedelsförpackningar (794/1991) jämte senare ändringar.

Handels- och industriministeriets beslut (1496/1993) av den 28 december 1993 om näringsvärdesdeklaration för livsmedel som utfärdats med stöd av den upphävda förordningen förblir i kraft till dess något annat stadgas med stöd av livsmedelslagen (361/1995).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 2 december 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Anne Haikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.