1043/2004

Given i Helsingfors den 2 december 2004

Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2003

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §

Till kommunerna inom landskapet Åland betalas i ersättning för utgifter år 2003 för de fortgående återkommande uppgifter som avses i lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) enligt följande:

euro
Brändö kommun 90,00
Eckerö kommun 251,25
Finströms kommun 2490,00
Föglö kommun 525,00
Geta kommun 892,50
Hammarlands kommun 2070,00
Jomala kommun 1312,50
Kumlinge kommun 225,00
Kökars kommun 213,75
Lemlands kommun 735,00
Lumparlands kommun 356,25
Mariehamns stad 15,00
Saltviks kommun 1627,50
Sottunga kommun 165,00
Sunds kommun 750,00
Vårdö kommun 266,25
2 §

Denna förordning träder i kraft den 8 december 2004.

Helsingfors den 2 december 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Kyösti Helin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.