1034/2004

Given i Helsingfors den 25 november 2004

Statsrådets förordning om fastställande av det räntestöd som avses i lagen om studiestöd (28/1972)

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 56 § 1 mom. i lagen av den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) samt 7 § i lagen av den 14 januari 1972 om studiestöd (28/1972):

1 §
Räntestöd som staten betalar

Det räntestöd som staten betalar till kreditinrättningarna för studielån med räntestöd är 1,8 procent.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 11 december 2003 om fastställande av vissa i lagen om studiestöd (28/1972) avsedda belopp (1057/2003).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 november 2004

Kulturminister
Tanja Karpela

Konsultativ tjänsteman
Leena Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.