1033/2004

Utfärdat i Helsingfors den 25 november 2004

Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

föreskrivs med stöd av 96 § 1 mom. 2 punkten lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) och 68 a § 1 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/1958),

sådant sistnämnda lagrum lyder i lag 1251/1988:


Helsingfors den 25 november 2004

Finansminister
Antti Kalliomäki

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Statsrådets förordning Nr 1033

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.