973/2004

Given i Helsingfors den 19 november 2004

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Det i Haag den 26 mars 1999 uppgjorda andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt, som riksdagen har godkänt den 8 juni 2004 och som republikens president har godkänt den 9 juli 2004 och i fråga om vilket godkännandeinstrumentet har deponerats hos generaldirektören för Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur den 27 augusti 2004, träder i kraft den 27 november 2004 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 9 juli 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt (661/2004), träder i kraft den 27 november 2004.

3 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 27 november 2004.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 152/2004)

Helsingfors den 19 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.