959/2004

Given i Helsingfors den 10 november 2004

Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992):

1 §

För handels- och industriministeriets offentligrättsliga prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) tas avgifter ut enligt denna förordning.

2 §

Prestationer för vilka fasta avgifter tas ut är:

1) kontaktmyndighetens utlåtande om ett program för miljökonsekvensbedömning:
― grundavgift för utlåtande om ett nytt kärnanläggningsprojekt 6 700 euro
― tilläggsavgift för utlåtande om ett nytt kärnanläggningsprojekt, om projektet i programmet har två eller flera alternativa förläggningskommuner; tilläggsavgift för varje alternativ förläggningskommun utöver den första 1 700 euro
― utlåtande om en ändring av ett realiserat kärnanläggningsprojekt 3 400 euro
2) kontaktmyndighetens utlåtande om en konsekvensbeskrivning:
― grundavgift för utlåtande om ett nytt kärnanläggningsprojekt 8 400 euro
― tilläggsavgift för utlåtande om ett nytt kärnanläggningsprojekt, om projektet i konsekvensbeskrivningen har två eller flera alternativa förläggningskommuner; tilläggsavgift för varje alternativ förläggnings kommun utöver den första 2 500 euro
― utlåtande om en ändring av ett realiserat kärnanläggnings projekt 5 000 euro

För utlåtande om ett program för miljökonsekvensbedömning eller en konsekvensbeskrivning som gäller flera kärnanläggningar tas en avgift ut enligt 1 mom., om kärnanläggningarna funktionellt eller till följd av sitt läge utgör en enhetlig helhet.

3 §

För ett annullerat förfarande som gäller ett program för miljökonsekvensbedömning eller en konsekvensbeskrivning tas för behandlingen av programmet eller beskrivningen ut hälften av den avgift som avses i 2 §, om handels- och industriministeriet har informerat och begärt utlåtanden om programmet eller konsekvensbeskrivningen.

4 §

Utöver de avgifter som avses i 2 och 3 § tar handels- och industriministeriet av den som är ansvarig för projektet ut de kostnader som ministeriet har erlagt för tjänster som har köpts i anslutning till informerandet och hörandet enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt kostnader för översättningar som behövs för bedömning av sådana konsekvenser som överskrider statsgränserna.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2004 och gäller till och med den 30 juni 2005.

Denna förordning tillämpas på program för miljökonsekvensbedömning och konsekvensbeskrivningar som har tillställts handels- och industriministeriet för utlåtande sedan denna förordning har trätt i kraft.

Helsingfors den 10 november 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Äldre regeringssekreterare
Minna Hyttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.