956/2004

Utfärdat i Helsingfors den 9 november 2004

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om i växtskyddsmedel godkända verksamma ämnen och särskilda bestämmelser för användningen av dessa

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om i växtskyddsmedel godkända verksamma ämnen och särskilda bestämmelser för användningen av dessa 71/04 9.11.2004 19.11.2004

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon (09) 5765 111.

Kommissionens direktiv 2003/81/EG (32003L0081); EUT nr L 224, 6.9.2003, s. 29
Kommissionens direktiv 2003/112/EG (32003L0112); EUT nr L 321, 6.12.2003, s. 32
Kommissionens direktiv 2004/60/EG (32004L0060); EUT nr L 120, 24.4.2004, s. 39
Kommissionens direktiv 2004/97/EG (32004L0097); EUT nr L 301, 28.9.2004, s. 53
Kommissionens direktiv 2004/62/EG (32004L0062); EUT nr L 125, 28.4.2004, s. 38
Kommissionens direktiv 2004/71/EG (32004L0071); EUT nr L 127, 29.4.2004, s. 104

Helsingfors den 9 november 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Tuija Immonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.