953/2004

Given i Helsingfors den 9 november 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994)

upphävt jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter (79/2002) som givits den 30 januari 2002 och beslutat:

1 §

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer enligt den förteckning som bifogats denna förordning de handelsbeteckningar som skall godkännas för sådana i Finland tillåtna fiskeri- och vattenbruksprodukter som avses i artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

2 §

Om någon ämnar saluföra en fiskeri- och vattenbruksprodukt som avses i artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 104/2000, vars handelsbeteckning inte ingår den i 1 § sagda förteckningen skall han meddela detta till jord- och skogsbruksministeriet, som fastställer en tillfällig förteckning över handelsbeteckningar för saluförandet av produkten.

3 §

Bestämmelserna i denna förordning tillämpas inte på sådana små produktmängder,

1) vilkas värde är högst 20 euro per försäljningsparti,

2) som har sitt ursprung i företagsverksamhet som bedrivs av en fiskare eller en producent av vattenbruksprodukter som har sålt partiet; och

3) som fiskaren eller producenten av vattenbruksprodukterna endast säljer direkt till konsumenten.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2004.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning (79/2002) om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter som givits den 30 januari 2002.

Helsingfors den 9 november 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Fiskeriöverinspektör
Harry Kaasinen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.