949/2004

Given i Helsingfors den 4 november 2004

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om lönegaranti för sjömän

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

upphävs i förordningen om lönegaranti för sjömän (1295/2000) 3 § samt

ändras 5 § som följer:

5 §
Betalning enligt lönegarantin

Betalningen enligt lönegarantin sker på arbetstagarens bankkonto eller under en adress som uppgivits av denne genom förmedling av banken.


Denna förordning träder i kraft den 15 november 2004.

Helsingfors den 4 november 2004

Arbetsminister
Tarja Filatov

Regeringsråd
Raili Hartikka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.