944/2004

Given i Helsingfors den 4 november 2004

Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om stater vars system för förhindrande och utredning av penningtvätt inte fyller internationella krav

Statsrådet har på föredragning från inrikesministeriet med stöd av 14 § 1 mom. i lagen av den 30 januari 1998 om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998), sådant det lyder i lag 365/2003, beslutat:

1 §

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 18 december 2003 om stater vars system för förhindrande och utredning av penningtvätt inte fyller internationella krav (1219/2003).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 8 november 2004.

Helsingfors den 4 november 2004

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Polisöverinspektör
Reijo Pöyhönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.