942/2004

Given i Helsingfors den 28 oktober 2004

Statsrådets förordning om ikraftträdande av 1 kap. 11 § 2 mom. 1 punkten i strafflagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 9 juli 2004 om ändring av strafflagen (650/2004):

1 §

Bestämmelsen i 1 kap. 11 § 2 mom. 1 punkten i lagen av den 9 juli 2004 om ändring av strafflagen (650/2004) träder i kraft den 27 november 2004.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 27 november 2004.

Helsingfors den 28 oktober 2004

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsråd
Janne Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.