932/2004

Given i Helsingfors den 29 oktober 2004

Republikens presidents förordning om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Turkiet om samarbetet i fråga om förhindrande av organiserad brottslighet och bekämpning av brottslighet

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning från inrikesministern, föreskrivs:

1 §

Den i Ankara den 13 januari 2004 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Turkiets regering ingångna överenskommelsen om samarbetet i fråga om förhindrande av organiserad brottslighet och bekämpning av brottslighet som godkänts av republikens president den 19 mars 2004 gäller från och med den 27 oktober 2004 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 3 november 2004.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 139/2004)

Helsingfors den 29 oktober 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.