930/2004

Utfärdat i Helsingfors den 22 oktober 2004

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning i fråga om nötkreatur, får och getter som undersöks för upptäckande av TSE-sjukdomar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik Nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om köttbesiktning i fråga om nötkreatur, får och getter som undersöks för upptäckande av TSE-sjukdomar 10/VLA/2004 22.10.2004 1.11.2004

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller veterinärvesendet. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedels och hälsa, Mariegatan 23, 00170 Helsingfors, tfn (09)160 01.

Kommissionens beslut 2000/764/EG (32000D0764); EGT nr L 305, 6.12.2000, s. 35
Kommissionens förordning 2000/2777/EG (32000R2777); EGT nr L 321, 19.12.2000, s. 47
Europaparlamentets och rådets förordning 1774/2002/EG (32002R1774); EGT nr L 273, 10.10.2002, s. 1

Helsingfors den 22 oktober 2004

Biträdande avdelningschef
Riitta Heinonen

Regeringssekreterare
Erkki Arnkil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.