924/2004

Given i Helsingfors den 27 oktober 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av det indextal som avses i 17 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 17 mom. i kraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003), sådant detta moment lyder i lag 886/2004:

1 §

Indextalet enligt 17 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) är 2191 år 2005.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 27 oktober 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.