922/2004

Given i Helsingfors den 27 oktober 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 b § i lagen av den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961), sådan den lyder i lag 634/2003:

1 §

Den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare är 1,028 år 2005.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 27 oktober 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.