909/2004

Given i Helsingfors den 8 oktober 2004

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet till den europeiska överenskommelsen om översändande av ansökningar om rättshjälp och om ikraftträdandet av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av justitieministern, föreskrivs:

1 §

Det i Moskva den 4 oktober 2001 ingångna tilläggsprotokollet till den europeiska överenskommelsen om översändande av ansökningar om rättshjälp, som godkänts av riksdagen den 1 juni 2004 och godkänts av republikens president den 16 juni 2004 och i fråga om vilken godkännandeinstrumentet har deponerats hos Europarådets generalsekreterare den 20 juli 2004, träder i kraft för Finlands del den 1 november 2004 så som därom har avtalats.

2 §

Lagen av den 16 juni 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet till den europeiska överenskommelsen om översändande av ansökningar om rättshjälp (503/2004) träder i kraft den 1 november 2004.

3 §

De bestämmelser i tilläggsprotokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2004.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 138/2004)

Helsingfors den 8 oktober 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.