882/2004

Given i Helsingfors den 30 september 2004

Statsrådets förordning om ändring av körkortsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/1990) 7 § 3 och 4 mom., 17 § 2 mom. samt 41 § 2 mom.,

sådana de lyder, 7 § 3 och 4 mom. i förordning 1243/1997, 17 § 2 mom. i förordning 1404/1992 samt 41 § 2 mom. i förordning 570/2002, som följer:

7 §
Körrättens omfattning

Den som har körrätt för fordon av klass C får i Finland provköra och tillfälligt flytta fordon av klass D och D1 utan passagerare samt fordon av klass E utan last. En examinand för förarexamen av klass E, som har körrätt motsvarande dragbilens klass, får föra den vid förarexamen använda fordonskombinationen den kortaste lämpliga rutten till och från förarexamen.

Trafikövervakare som har körrätt för fordon av klass B får i samband med trafikövervakning också tillfälligt föra fordon av klass A1 och A. Förare av brandbil eller räddningsbil, en polis-, tull- eller gränsbevakningsman, liksom också den som utför fordonsbesiktning, som har körrätt för fordon av klass C får i tjänsteutövning i Finland även föra fordon av klass D, D1 eller E.

17 §
Ändring av körrätten

Ett sådant prov på körförmåga som polisen med stöd av 73 § i vägtrafiklagen har ålagt skall avläggas enligt Fordonsförvaltningscentralens anvisningar.


41 §
Bilskolornas undervisningslokaler och undervisningsmateriel

För meddelande av undervisningen skall en bilskola ha behövliga fordon, som skall uppfylla de krav som gäller för skolbilar och vid ändringsbesiktning godkännas för att användas för förarutbildning. Kravet om ändringsbesiktning gäller dock inte släpfordon. Den materiel som används i undervisningen skall motsvara den godkända läroplanen.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2004.

Helsingfors den 30 september 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Äldre regeringssekreterare
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.