860/2004

Given i Helsingfors den 16 september 2004

Statsrådets förordning om ändring av 20 § i djurskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i djurskyddsförordningen av den 7 juni 1996 (396/1996) 20 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 425/2000, som följer:

20 §
Värphöns

Burar som avses i 1 mom. får inte tas i bruk från och med den 1 januari 2005.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 16 september 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärråd
Pirkko Skutnabb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.