850/2004

Utfärdat i Helsingfors den 3 september 2004

Skattestyrelsens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2003

Skattestyrelsen har med stöd av 49 § lagen om beskattningsförfarande av den 18 december 1995 (1558/95) beslutat:

1 §

Beskattningen för år 2003 av andra skattskyldiga än samfund som avses i 3 § och samfällda förmåner som avses i 5 § inkomstskattelagen slutförs den 31 oktober 2004.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 17 september 2004.

Helsingfors den 3 september 2004

Generaldirektör
Jukka Tammi

Byråinspektör
Johan Karlsson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.