849/2004

Given i Helsingfors den 27 augusti 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om blanketter för hälsointyg för körkort

På föredragning av social- och hälsovårdsministern föreskrivs med stöd av 108 § 3 mom. i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lag 1091/2002:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de blanketter för hälsointyg för körkort som hänför sig till hälsokontrollen av dem som ansöker om körkort och av körrättsinnehavare.

2 §
Formuläret för blanketter som gäller hälsointyg för körkort

Hälsointyg för ungdomar, utlåtande av läkare om körförmågan, intyg av en specialläkare, intyg av en specialist i ögonsjukdomar och utlåtande av optiker, vilka används som blanketter för hälsointyg för körkort, fastställs i enlighet med bilagorna till denna förordning.

3 §
Syftet med blanketterna

Ett utlåtande eller intyg över hälsokontroll gällande körförmågan skall göras på en blankett enligt fastställt formulär.

4 §
Omtryck av blanketter enligt formuläret

Omtryck av blanketter enligt formuläret är tillåtet.

Klausulen om ministeriets fastställelse kan enbart fogas till en elektronisk eller annan blankett enligt formuläret som gjorts på en elektronisk eller annan blankett enligt detta formulär.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2004.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 19 juni 1996 om formulären för läkarintygsblanketter.

Helsingfors den 27 augusti 2004

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Överläkare
Terhi Hermanson

Bilagor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.