846/2004

Givet i Helsingfors den 31 augusti 2004

Inrikesministeriets meddelande om förlängning av giltighetstiden för inrikesministeriets föreskrift för anskaffning, installation, ibruktagning, service och besiktning av brandlarmanläggningar

Inrikesministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Inrikesministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik nr utfärdat träder i kraft
IM:s förordning om förlängning av giltighetstiden för inrikesministeriets föreskrift för anskaffning, installation, ibruktagning, service och besiktning av brandlarmanläggningar IM075:00/2004 31.8.2004 1.9.2004

Förordningen har publicerats i inrikesministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från inrikesministeriets registratorskontor, (Kyrkogatan 12, Helsingfors), PB 26, 00023 Statsrådet, telefon (09) 160 42000.

Helsingfors den 31 augusti 2004

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Tekniske direktören
Hannu Olamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.