843/2004

Given i Helsingfors den 9 september 2004

Statsrådets förordning om interventionsfonden för jordbruket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 16 december 1994 om interventionsfonden för jordbruket (1206/1994), sådan denna paragraf lyder i lag 792/2004:

1 §
Ekonomistadga

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer en ekonomistadga för interventionsfonden för jordbruket.

2 §
Arvoden

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer arvodena för medlemmarna i direktionen för interventionsfonden för jordbruket och fondens sekreterare samt de revisorer som avses i 8 § i lagen om interventionsfonden för jordbruket.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2004.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 31 december 1994 om interventionsfonden för jordbruket (1587/1994).

Helsingfors den 9 september 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Katri Nuotio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.