842/2004

Given i Helsingfors den 10 september 2004

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Kazakstan om internationell landsvägstrafik samt tälläggsprotokollet till överenskommelsen och om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen samt i tilläggsprotokollet till överenskommelsen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Almaty den 7 februari 1996 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Kazakstans regering ingångna överenskommelsen om internationell landsvägstrafik samt tilläggsprotokollet till överenskommelsen, som godkänts av riksdagen den 17 november 1998 och som godkänts av republikens president den 12 februari 1999 och beträffande vilka noterna om deras godkännande utväxlats den 20 juli 2004, har trätt i kraft den 19 augusti 2004 så som därom har avtalats.

2 §

Lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Kazakstan om internationell landsvägstrafik samt i tilläggsprotokollet till överenskommelsen (841/2004), som även Ålands lagting godkänt, träder i kraft den 15 september 2004.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen samt i tilläggsprotokollet till överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2004.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 120/2004)

Helsingfors den 10 september 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.