841/2004

Given i Helsingfors den 12 februari 1999

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Kazakstan om internationell landsvägstrafik samt i tilläggsprotokollet till överenskommelsen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Bestämmelserna i den i Almaty den 7 februari 1996 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Kazakstans regering ingångna överenskommelsen om internationell landsvägstrafik samt i tilläggsprotokollet till överenskommelsen är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har avtalats.

2 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 220/1998
TrUB 15/1998
RSv 153/1998

Helsingfors den 12 februari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.