839/2004

Utfärdat i Helsingfors den 1 september 2004

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning år 2004 av miljöstöd för jordbruket och kompensationsbidrag för programperioden 2000―2006

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om utbetalning år 2004 av miljöstöd för jordbruket och kompensationsbidrag för programperioden 2000―2006 57/04 1.9.2004 8.9.2004

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors), PB 310, 00023 Statsrådet, telefon (09) 5765 111.

Helsingfors den 1 september 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Jukka Jovila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.