838/2004

Given i Helsingfors den 1 september 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 2 § 3 och 4 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställigheten av skolmjölksstöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 2 § 3 och 4 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 28 juni 2001 om verkställigheten av skolmjölksstöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel (595/2001).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 8 september 2004.

Helsingfors den 1 september 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Tiina Saatsi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.