833/2004

Given i Helsingfors den 3 september 2004

Lag om ändring av 1 § i lagen om familjepension efter riksdagsman

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 februari 1990 om familjepension efter riksdagsman (107/1990) 1 § 1 mom. som följer:

1 §

När en person som avses i 1 § 1 mom. i lagen om pension för riksdagsmän (329/1967) har avlidit betalas efter honom eller henne familjepension av statens medel enligt samma bestämmelser som för statens personal i tjänste- eller anställningsförhållande, om inte något annat föreskrivs nedan.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Har en före detta ledamot när denna lag träder i kraft rätt till pension från uppdraget som riksdagsledamot eller medlem av statsrådet enligt de bestämmelser som var i kraft före den 1 januari 2005, tillämpas i fråga om familjepension efter honom eller henne dock de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

LM 46/2004
ShUB 9/2004
RSk 8/2004

Helsingfors den 3 september 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.