829/2004

Given i Helsingfors den 27 augusti 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av övervakningszon på grund av Newcastlesjuka i Luvia kommun

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut stadgas med stöd av 7 § förordningen den 22 december 1994 om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter (1363/1994):

1 §

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 20 augusti 2004 om fastställande av övervakningszon på grund av Newcastlesjuka i Luvia kommun (781/2004).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 2 september 2004.

Helsingfors den 27 augusti 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinäröverinspektör
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.