827/2004

Given i Helsingfors den 27 augusti 2004

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Uzbekistan om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen och om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och tilläggsprotokollet till överenskommelsen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Helsingfors den 4 november 1997 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Uzbekistans regering ingångna överenskommelsen om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen, som godkänts av riksdagen den 24 februari 2004 och som godkänts av republikens president den 2 april 2004 och beträffande vilka noterna om deras godkännande utväxlats den 31 maj 2004, har trätt i kraft den 29 juni 2004 så som därom har avtalats.

2 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Uzbekistan om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen (264/2004), som även Ålands lagting godkänt, träder i kraft den 1 september 2004.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen och i tilläggsprotokollet till överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 118/2004)

Helsingfors den 27 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.