820/2004

Utfärdat i Helsingfors den 19 augusti 2004

Undervisningsministeriets beslut om anteckning av en ändring av samfundsordningen för religionssamfundet Yksityinen kreikkalais-katolinen kirkollinen yhdyskunta Viipurissa i registret över religionssamfund

Religionssamfundet Privata grekisk-katolska kyrkliga samfundet i Viborg har för anteckning i registret över religionssamfund meddelat att det ändrat samfundets namn till Ortodoksinen Pokrovan seurakunta och av denna anledning ändrat 1 § 1 mom. i samfundsordningen som följer:

1 §

Ortodoksinen Pokrovan seurakunta iakttar i fråga om religionsundervisning, gudstjänst och kyrkoordning, andan i och formerna för den andligt-kyrkliga förvaltningen samt sitt inre liv orubbligt den Ortodoxa österländska katolska kyrkans trosbekännelse, heliga kanon och stadgar, kyrkoordning och praxis. Samfundet har inte rätt att utan beslut av nämnda kyrka, - via ett kanoniskt ekumeniskt kyrkomöte - företa några reformer i fråga om religionsundervisning, utdelning av sakrament och kyrkoordning, tiden för firande av påsk samt kyrkoåret som helhet, inte heller i fråga om alla andra regler som gäller det kristna livet för prästerskapet och de troende.


Undervisningsministeriet har prövat detta ärende.

Med stöd av 34 § i religionsfrihetslagen (453/2003) har undervisningsministeriet behandlat anmälan enligt tidigare lag. Ändringarna i samfundsordningen har uppgjorts enligt den genom nämnda lag upphävda religionsfrihetslagen (267/1922).

På basis av detta har undervisningsministeriet godkänt ändringen av samfundsordningen för anteckning i registret över religionssamfund.

Helsingfors den 19 augusti 2004

Kulturminister
Tanja Karpela

Överinspektör
Joni Hiitola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.