815/2004

Given i Helsingfors den 26 augusti 2004

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i förordningen om accis på flytande bränslen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen av den 31 december 1994 om accis på flytande bränslen (1547/1994) 2 § 1 mom. och 3 § 1 mom.,

av dem 3 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 559/2003 som följer:

2 §

Vid utredning av huruvida motorbensin eller dieselolja uppfyller de krav som bestäms i 2 § 1 mom. 6 eller 8 punkten i lagen om accis på flytande bränslen skall de metoder som anges i standarderna EN SFS 228 och EN SFS 590 tillämpas.


3 §

För att skilja lätt brännolja från dieselolja skall i sådan dieselolja eller annan flyktig mineralolja som är avsedd att brukas såsom brännolja och vars täthet vid +15°C är högst 0,89 kg/dm3 och vars kinematiska viskositet vid + 20°C är högst 20 mm2/s blandas per liter minst 0,006 gram men högst 0,009 gram N-etyl-N-[2-(1-isobutoxietoxi)etyl]-4-(fenyl-azo)anilin samt dessutom 0,003 gram 1-[4-(tolylazo)tolylazo]-2-[(2'-etyl)hexylamino]-naftalen eller en sådan mängd 1-[4-(tolylazo)tolylazo]-2-(tridecylamino)naftalen eller 1-[4-(tolylazo)tolylazo]-2-hydroxinaftalen som med spektrofotometrisk bestämning med våglängd 535 nm ger en lika hög absorbans eller en blandning av de nämnda färgämnena, som till sin stabilitet och sina övriga egenskaper uppfyller de ställda kraven.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

Helsingfors den 26 augusti 2004

Minister
Hannes Manninen

Konsultativ tjänsteman
Leo Parkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.