814/2004

Given i Helsingfors den 26 augusti 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet

ändras i förordningen den 26 juni 2003 om inrikesministeriet (609/2003) 6 § 2 mom. som följer:

6 §
Ministeriets tjänstemän

Avdelningscheferna, chefen för ministeriets grupp för internationella säkerhetsfrågor och direktören för internationella frågor har titeln överdirektör och de tekniska direktörerna titeln överingenjör.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 augusti 2004

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Kanslichef
Ritva Viljanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.