808/2004

Given i Helsingfors den 20 augusti 2004

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel och lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av miljöministern, föreskrivs:

1 §

Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel, som ingicks i Rotterdam den 10 september 1998, som riksdagen godkände den 27 april 2004 och som republikens president har godkänt den 19 maj 2004 och vars godkännandehandling har deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare den 4 juni 2004, är i kraft från den 2 september 2004 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 19 maj 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Rotterdamkonventionen om förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (449/2004) träder i kraft den 2 september 2004.

3 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 2 september 2004.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 112/2004)

Helsingfors den 20 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.