807/2004

Utfärdat i Helsingfors den 20 augusti 2004

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om trikinundersökning

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik Nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om trikinundersökning 8/VLA/2004 20.8.2004 1.9.2004

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller veterinärvesendet. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedels och hälsa, Mariegatan 23, 00170 Helsingfors, tfn (09)160 01.

Rådets direktiv 77/96/EEG (31977L0096); EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 67
Rådets direktiv 91/495/EEG (31991L0495); EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 41
Rådets direktiv 92/45/EEG (31992L0045); EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 35
Kommissionens direktiv 84/319/EEG (31984L0319); EGT nr L 167, 27.6.1984, s. 34
Kommissionens direktiv 94/59/EEG (31994L0059); EGT nr L 315, 8.12.1994, s. 18

Helsingfors den 20 augusti 2004

Avdelningschef
Matti Aho

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.