805/2004

Given i Helsingfors den 20 augusti 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 19 § 3 mom. lagen den 12 december 1996 om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), sådant det lyder i lag 1286/1997:

1 §
Medelrotpriser per kubikmeter virke

Det aritmetiska medelvärde av medelrotpriser per kubikmeter virke inom varje skogcentrals verksamhetsområde som avses i 5 § 3 mom. jord- och skogsbruksministeriets beslut om miljöstöd för skogsbruket (144/2000) är 2001―2003 som följer:

Skogscentral euro
Kusten/Helsingfors 29,36
Kusten/Österbotten 25,82
Sydvästra Finland 31,85
Tavastland-Nyland 34,00
Sydöstra Finland 33,50
Birkaland 33,25
Södra Savolax 34,23
Södra Österbotten 27,80
Mellersta Finland 33,36
Norra Savolax 32,22
Norra Karelen 31,09
Kainuu 26,97
Norra Österbotten 23,48
Lappland 22,56
2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004. Denna förordning tillämpas på ansökningar om miljöstöd som har anhängiggjorts den 1 september 2004 eller senare.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 4 augusti 2003 om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket (723/2003).

Helsingfors den 20 augusti 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Anna Rakemaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.