798/2004

Given i Helsingfors den 20 augusti 2004

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen med stadga för Europaskolorna samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av undervisningsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Luxemburg den 21 juni 1994 ingångna konventionen med stadga för Europaskolorna, som godkänts av riksdagen den 21 juni 2004 och som godkänts av republikens president den 24 juni 2004 och i fråga om vilken godkännandeinstrumentet har deponerats hos Luxemburgs regering den 8 juli 2004, träder i kraft den 1 september 2004 så som därom har avtalats.

2 §

Lagen av den 24 juni 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen med stadga för Europaskolorna (591/2004) träder i kraft den 1 september 2004.

3 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 1 september 1995 om ikraftträdande av Europaskolans stadga och protokollen i anslutning därtill (1095/1995).

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 106/2004)

Helsingfors den 20 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.