773/2004

Given i Helsingfors den 20 augusti 2004

Lag om ändring av 2 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § i lagen av den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963), sådan denna paragraf lyder i lagarna 1207/2001 och 1149/2003, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

2 §

Som lön räknas av arbetsgivaren betalda, i 68 § 2 mom. i inkomstskattelagen avsedda försäkringspremier endast till den del deras belopp under skatteåret överstiger 8 500 euro.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2005.

RP 80/2004
FiUB 9/2004
RSv 110/2004

Helsingfors den 20 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.