771/2004

Given i Helsingfors den 13 augusti 2004

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska förvaltningen om den andra fasen av vatten- och sanitetsprojektet i de palestinska områdena

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern förordnad att handlägga ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Den i Ramallah den 3 augusti 2004 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och den palestinska förvaltningen om den andra fasen av vatten- och sanitetsprojektet i de palestinska områdena, som godkänts av republikens president den 9 juli 2004, träder i kraft den 3 september 2004 såsom därom har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 3 september 2004.

(Överenskommelsen finns till påseende och kan erhållas hos utrikesministeriet, som även lämnar uppgifter om den på finska och svenska.)

Helsingfors den 13 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.