770/2004

Given i Helsingfors den 13 augusti 2004

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen av artikel 1 i konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillingslösa verkningar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringen

I enlighet med republiken presidents beslut, tillkommet på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Den i Genève den 21 december 2001 gjorda ändringen av artikel 1 i konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillingslösa verkningar (FördrS 64/1983) som godkänts av riksdagen den 18 maj 2004 och som godkänts av republikens president den 4 juni 2004 och beträffande vilken godkännandeinstrumentet deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreteratre den 22 juni 2004, träder i kraft den 22 december 2004 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 4 juni 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringen av artikel 1 i konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillingslösa verkningar (442/2004) träder i kraft den 22 december 2004.

3 §

De bestämmelser i ändringen av konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 22 december 2004.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 103/2004)

Helsingfors den 13 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Tf. utrikesminister, Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.