765/2004

Given i Helsingfors den 16 augusti 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvot år 2004

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) beslutat:

1 §

Av Finlands torskkvot på Europeiska gemenskapens medlemsstaters vatten på Östersjön (ICES-delområden 22―32) för år 2004 får fiskefartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland fiska högst 450 ton under fiskeperiod som började den 16 augusti så att:

1) torskfångsten för fiskefartyg vars längd mellan perpendiklarna är över 20 meter får vara sammanlagt högst 150 ton; och

2) torskfångsten för fiskefartyg vars längd mellan perpendiklarna är högst 20 meter får vara sammanlagt högst 300 ton.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 2004 och är i kraft till och med den 31 december 2004.

Helsingfors den 16 augusti 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Fiskeriråd
Markku Aro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.