761/2004

Given i Helsingfors den 13 augusti 2004

Lag om ändring av 6 § i lagen om samarbete inom företag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 september 1978 om samarbete inom företag (725/1978) 6 § 8 a-punkten, sådan den lyder i lag 478/2001, och

fogas till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 724/1988, 51/1993, 906/1996 och 723/1997 samt i nämnda lag 478/2001, en ny 8 b-punkt som följer:

6 §
Till samarbetsförfarandets område hörande ärenden

Till samarbetsförfarandets område hörande ärenden är:


8 a ) syftet med, ibruktagandet av och metoderna för kameraövervakning, passerkontroll och annan övervakning med tekniska metoder av personalen samt användningen av elektronisk post och datanät;

8 b) innan ett sådant antidrogprogram som avses i 11 § 4 mom. i lagen om företagshälsovård (1383/2001) godkänns, de arbetsuppgifter som avses i 7 § och 8 § 1 mom. i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) beträffande vilka en arbetssökande eller en arbetstagare är skyldig att lämna eller, på basis av samtycke, kan lämna ett intyg över narkotikatest till arbetsgivaren;Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2004.

RP 162/2003
AjUB 8/2004
RSv 114/2004

Helsingfors den 13 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.